Unge biografier og Hva de betyr for Industrien

Vår tid er en tid for sosiale medier. Det er en tid hvor unge mennesker får tusenvis av følgere på instagram, youtube, og plutselig er deres liv, publisert elektroniskt, hvordan de tjener penger. De konfronteres med spørsmål som hvilket ansvar de har som rollemodeller, hvilket ansvar de har for lesere eller seere for å produsere …