Neil Hilborn og slam poetry

Jeg tror ofte poesi blir sett på i litt feil lys. Kanskje fordi historier og fortellinger gjerne tok lyrik form før romanen ble så populær, og derfor er det fortsatt mye fokus på gamle dikt fordi det er den kilden vi har til fortellinger fra feks 1500-tallet. Vi leste en del Alexander Pope og slikt …